Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset Mäntässä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, koko Suomessa

Ota yhteyttä!

Palveluihin kuuluvat kaikkien sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennustarkastukset, konsultointi, asiantuntijapalvelut, asennusvalvonta ja käytönjohtajapalvelut. Myös SFS6002-standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus Mäntässä, Pirkanmaalla ja koko Suomessa kuuluu toimenkuvaani.


TUKESIN VALTUUTTAMA TARKASTAJA VTS 236 – Kaikki sähkölaitteistot
URAKOINTIOIKEUDET S1 

Sähkötarkastusyhdistys Säty Ry:n jäsen 

Pirkanmaan Yrittäjien jäsen

Tietoa sähkötyöturvallisuuslain mukaisista tarkastuksista

Sähköturvallisuuslain 1135/2016 44 § luokittelee sähkölaitteistot eri luokkiin. Saman lain 45 § määrää, milloin laitteistoon tulee tehdä varmennustarkastus. Se, milloin laitteistoon on tehtävä määräaikaistarkastus, lukee lain 49 §:ssä. Tarkastusten sisältö määritellään 46 §:ssä ja 50 §:ssä.


Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta ja siitä, että laitteistoille tehdään asianmukaiset tarkastukset. Vastuu koskee myös laitteiston kunnon ja turvallisuuden tarkkailua, vikojen ja puutteiden riittävän nopeaa korjaamista sekä luokkien 2 ja 3 kunnossapito-ohjelmien tekemistä ja niiden noudattamista.

Lue lisää tarjoamistani palveluista

Ota yhteyttä

* Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.