Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset Mäntässä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, koko Suomessa

Ota yhteyttä!

Palveluihin kuuluvat kaikkien sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennustarkastukset, konsultointi, asiantuntijapalvelut, asennusvalvonta ja käytönjohtajapalvelut. Myös SFS6002-standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus Mäntässä, Pirkanmaalla ja koko Suomessa kuuluu toimenkuvaani. 

Tarkastajan osaaminen

Toimin sähköalan tarkastajana ja kouluttajana yli 35 vuoden kokemuksella. Kokemusta on kertynyt isoistakin paperitehtaiden sähköistysprojekteista mm. projektipäällikkönä, valvojana, vastaanottajana ja suunnitteluesimiehenä. Työuran aikana esim. seuraavat sähkötyöt ovat tulleet tutuiksi: 110 kV kytkinkentät ja muuntamot, 6-20 kV muuntamojen kojeistot ja sähkötilat, pj-sähkötilat keskuksineen ja teollisuuden kenttäasennuksineen. Kokemusta löytyy myös erikoistiloista, kuten lääkintätiloista, kaasu- ja pölyvaarallisista tiloista ja nestekaasu- ja öljylaitteistoista.

LinkedIn-profiili

Kokemusta monilta toimialueilta

Olen tehnyt rakennussähköistystä asunnoista uimahalliin. Minulla on kokemusta myös laivoista, öljynporauslautalta, sähkövetureista, suurjännitetahtimoottoreista, linjakäytöistä, testauksesta koestus- ja käyttöönottotehtävissä sekä häiriö- ja kunnossapitotehtävissä. Olen ollut mukana lukuisissa projektikohteissa ulkomailla, kuten Venäjällä, Turkissa, Englannissa ja Ranskassa. Toimin sähkötöiden johtajana kahdessa paperitehtaassa yli 15 vuotta, jolloin myös sähkölaitteistojen huolto- ja kunnossapito sekä koulutus ovat olleet vastuullani.

Ota yhteyttä!